สินค้าโครงสร้าง

ปูนถุง
เหล็กเส้น
เหล็กรูปพรรณ
ไม้ก่อสร้าง
ตะแกรงไวเมช
อิฐต่างๆ
ทรายหิน
คอนกรีตสำเร็จ
แผ่นพื้น
เสาเข็ม
ท่อปูน บ่อพัก
ท่อพีวีซี และอุปกรณ์