Quick Coat(ลูกดิ่ง)

ปูนฉาบผิวบาง ลูกดิ่งเหลือง (ฉาบทับสีรองพื้น)

฿ 240 ฿ 240

ปูนฉาบผิวบาง ตราลูกดิ่ง ชนิดฉาบบางสีเทา ทับพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสี กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับงานตกแต่ง/แก้ไข ปูนฉาบผิวบาง

฿ 170 ฿ 170

เป็นปูนก่อผสมเสร็จที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วน

฿ 100 ฿ 100

ปูนควิกโคท ตราจิงโจ้ม่วง เป็นปูนกาวก่ออิฐมวลเบา ชนิดก่อแบบแห้ง สำหรับก่ออิฐมวลเบา น้ำหนัก 40 Kg.

฿ 185 ฿ 185