แผ่นเรียบ

New

แผ่นพื้น เฌอร่า บอร์ด ( 2x120x240 ซม.) รุ่นขอบตรง ใช้ได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอก

฿ 0 ฿ 0
New

แผ่นพื้น เฌอร่า บอร์ด ( 1.8x120x240 ซม.) รุ่นขอบตรง ใช้ได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอก

฿ 0 ฿ 0
New

แผ่นพื้น เฌอร่า บอร์ด ( 1.5x120x240 ซม.) รุ่นขอบตรง ใช้ได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอก

฿ 0 ฿ 0
New

แผ่นผนัง เฌอร่า บอร์ด ( 1x120x300 ซม. รุ่นขอบตรง ) ใช้ได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอก

฿ 0 ฿ 0
New

แผ่นผนัง เฌอร่า บอร์ด ( 0.8x120x300 ซม. รุ่นขอบตรง ) ใช้ได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอก

฿ 0 ฿ 0
New

แผ่นผนัง เฌอร่า บอร์ด ( 0.6x120x300 ซม. รุ่นขอบตรง ) ใช้ได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอก

฿ 0 ฿ 0
New

แผ่นผนัง เฌอร่า บอร์ด ( 0.4x120x240 ซม. รุ่นขอบตรง ) ใช้ได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอก

฿ 132 ฿ 132
New

แผ่นผนัง เฌอร่า บอร์ด (ขนาด 1.2x120x240 ซม.) ใช้ได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอก

฿ 0 ฿ 0
New

แผ่นผนัง เฌอร่า บอร์ด ( 1x120x240 ซม. รุ่นขอบตรง ) ใช้ได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอก

฿ 0 ฿ 0
New

แผ่นผนัง เฌอร่า บอร์ด ( 0.8x120x240 ซม. รุ่นขอบตรง ) ใช้ได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอก

฿ 285 ฿ 285
New

แผ่นผนัง เฌอร่า บอร์ด ( 0.6x120x240 ซม. รุ่นขอบตรง ) ใช้ได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอก

฿ 210 ฿ 210
New

วีว่า บอร์ด VIVA BOARD ผลิตโดยการนำไม้ปลูกโตเร็วที่ถูกเก็บไว้จนได้อายุมาสกัดย่อยเป็นชิ้นเล็กละเอียดผสมกับซีเมนต์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีพิเศษ

฿ 0 ฿ 0