กรรไกร-อเนกประสงค์ ELGLE ONE 8''

คุณสมบัติสินค้า:

กรรไกร-อเนกประสงค์ ELGLE ONE 8''

Share

  • มีสปลิง เพื่อช่วยผ่อนแรง
  • ปากกรรไกรทำจากเหล็กแข็งรง
  • ตัดแต่งกิ่งไม้
  • ตัดเหล็ก
  • ตัดสังกะสี
  • อื่นๆ