เทปพันเกลียว จอรี่เทค

คุณสมบัติสินค้า:

เทปพันเกลียว

Share

เทปพันเกียวท่อปะปา 12mmx-10mx0.075mm SUMO เหมาะสำหรับใชในงานปะปา หรือข้อต่อแก๊ซ และอื่นๆ ได้ทุกประเภท เนื้อเทปทำจากเทฟล่อน (PTFE) 100% เรียบเนียบเท่ากันทั้งม้วนทนความทนความร้อนสูง ทนกรด ด่าง สารเคมี และไม่เป็นสื่อทางไฟฟ้า เนื้อเทปแน่น ป้องกันน้ำซึมตามเกลียวได้เป็นอย่างดี เนื้อเทปไม่แตกหรือขาดเป็นเส้นเมื่อดึงเทปให้ขาดออกจากกัน