ฆ้อนยาง

คุณสมบัติสินค้า:

ฆ้อนยาง ทำมาจากยางพารา ทำให้มีคุณสมบัติเหนียวนุ่ม

Share

หัวฆ้อนทำมาจากยางพารา ทำให้มีคุณสมบัติเหนียวนุ่ม

ฆ้อนยางให้สำหรับขึ้นรูปชิ้นงานที่มีเนื้ออ่อน

หรือใช้ตอกเพื่อรักษาสภาพผิวงาน