วีว่า บอร์ด VIVA BOARD

คุณสมบัติสินค้า:

วีว่า บอร์ด VIVA BOARD ผลิตโดยการนำไม้ปลูกโตเร็วที่ถูกเก็บไว้จนได้อายุมาสกัดย่อยเป็นชิ้นเล็กละเอียดผสมกับซีเมนต์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีพิเศษ

Share

วีว่า บอร์ด VIVA BOARD ผลิตโดยการนำไม้ปลูกโตเร็วที่ถูกเก็บไว้จนได้อายุมาสกัดย่อยเป็นชิ้นเล็กละเอียดผสมกับซีเมนต์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีพิเศษ โดยให้ส่วนผสมละเอียดอยู่บนผิวหน้า จึงเรีบยเนียนละเอียดสวยงามเป็นเอกลักษณ์ การขึ้นรูปแบบต่อเนื่องในขั้ตอนเดียวทำให้วีว่า บอร์ด เป็นวัสถุเนื้อเดียวกันทั้งแ่นปราศจากความเสี่ยงจากการแยกชั้น ส่วนผสมนี้จะถูกนำไปอัดด้วยแรงกดสูงได้ความหนาที่ต้องการ