เหล็กฉากทำชั้น 1.5"x1.5" x1.8มมx3เมตร

คุณสมบัติสินค้า:

Share

-เป็นวัสดุทำจากโลหะที่สามารถนำมาดัดแปลงใช้ได้ง่ายมาก เนื่องจากเจาะรูมาแล้ว ทำให้เราสามารถประกอบขึ้นรูปด้วยน็อตตัวผู้ และน็อตตัวเมียได้เลย

-นอกจากใช้งานจัดทำชั้นวางของทั่วไปแล้ว การนำ เหล็กฉากเจาะรูมาปรับปรุงเป็นตัวกั้นผนัง กั้นโซนประชุม ก็สามารถทำได้เช่นกัน