ฉาก 2 รู

คุณสมบัติสินค้า:

Share

ฉาก 2รู ผลิตจากเหล็ก โดยรูหนึ่งสำหรับร้อยลวดแขวนฝ้า และอีกรูหนึ่งสำหรับยึดพุกเหล็กเพื่อยึดกับคอนกรีต เหล็ก โครงสร้างที่อยู่เหนือฝ้าเพดาน